دیده بان فلسطین

توافق صلح وادی العربه بین رژیم صهیونیستی و اردن

صلحی که از آن کمتر شنیده‌ایم

از صلح‌‌نامه بین اردن و اسرائیل معروف به وادی العربه چه می دانید؟

برچسب ها:

Twitter
Telegram
Facebook
Email