دیده بان فلسطین

تسلیم نخواهیم شد

موضوع: حمایت از مردم غزه ( مایکل هارت خواننده معروف آمریکایی در سال 2009 ترانه‌ای بسیار زیبا با نام we will not go down (هرگز تسلیم نخواهیم شد) را در  اجرا کرده است. )

مدت زمان: ۰۰:۰3:05

سازنده: گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان

 

 

 

برچسب ها:

Twitter
Telegram
Facebook
Email