دیده بان فلسطین

عرایشه

موضوع : لحظه اصابت گلوله به محمد عرایشه

مدت زمان : 00:00:17

سازنده : خبر آنلاین

 

برچسب ها:

Twitter
Telegram
Facebook
Email