دیده بان فلسطین

عمق تاریک رنج

عمق تاریک رنج

تماشا کنید| عمق تاریک رنج

 

سخن گفتن از عمق تاریک رنج های کودکان فلسطینی، هیچ گاه عمق آن را نمی کاود و هر چه فریاد بزنیم که بچه های فلسطینی هم در خیابان های تمیز شهر، مغازه های اسباب بازی فروشی می خواهند، فقط فریاد زده ایم. در این میان، روزانه، کودکانی در اوج مظلومیت و بی گناهی، نه فقط شکنجه می شوند، بلکه  رو به نابودی می روند.

در ادامه این نوشتار موزیک ویدیویی با اجرا ماهر زین خواننده معروف جهان عرب می‌بینید.

 

 

 

شوشَن ابوترکی، دختر نوجوان فلسطینی است. او هر روز در راه مدرسه مجبور بود از جلو ایستگاه بازرسی سربازان اسرائیلی بگذرد. وحشت هر روز همراهش بود. این همه ترس او را خسته کرده بود. بنابراین، با همان قدرت اندکش تصمیم گرفت به سربازان مسلح اسرائیلی حمله کند. این دختر نوجوان فوری دستگیر شد و سه ماه در زندان بود. او فقط چهارده سال داشت. او پس از آزادی دیگر نمی خندید، به ندرت حرف می زد و شب ها در خواب فریاد می کشید.

عامر الفار، نوجوان شانزده ساله فلسطینی است. کودک ربایی و ستم های اسرائیلی ها، چنان عامر را به خشم آورده بود که برای عملیات شهادت طلبانه به یکی از گردان های فلسطین پیوست. روز یازده آبان 1383، عامر به بازار مرکزی شهر تل آویو رفت و عملیات شهادت طلبانه انجام داد و به شهادت رسید. یک روز بعد، اسرائیلی ها، خانه خانواده عامر را با خاک یکسان کردند.

دیشب خواب دیدم که تنهایی دارم می روم خانه خواهرم در بیت جَلا. در بین راه چند سرباز صهیونیست یک دفعه بر سرم ریختند و مرا کتک زدند. هر چه التماس کردم، فایده ای نداشت. یک دفعه همه شان رفتند. بعد دیدم توی دستم یک اسلحه است. نمی‌دانم از کجا آمده بود. ماشه را کشیدم و همین طور که به زمین شلیک می کردم، شروع کردم به دویدن.

 

برچسب ها:

Twitter
Telegram
Facebook
Email