دیده بان فلسطین

مسجد الاقصی

موضوع : موقعیت دقیق مسجد الاقصی

مدت زمان : 00:10:50

سازنده : تصویری بدیل از جهان پیرامون

 

برچسب ها:

Twitter
Telegram
Facebook
Email