دیده بان فلسطین

وطن شمشیر و قلم

وطن شمشیر و قلم

تماشا کنید| وطن شمشیر و قلم

در این نوشتار گذری اجمالی بر اولین سرود ملی واقعی فلسطین خواهیم انداخت. سرزمین فلسطین تاکنون چندین سرود ملی را نواخته است؛ در دوره عثمانی، دوره قیمومیت انگلیس، دوره انقلاب عربی تا تشکیلات خودگردان امروزی همگی سرود مخصوص به خود را به عنوان سرود ملی اعلام داشتند. اما هیچ کدام به زیبایی این سرود گویای روح وطن شمشیر و قلم نبوده‌اند.

اما سرود موطنی(وطن من) شاید مقبول‌ترین سرود بین مردم فلسطین باشد. تا آنجا که از حیث محبوبیت، سرود فعلی یعنی سرود فدائی در مرتبه بعد از موطنی قرار می‌گیرد.

شاعر ملی فلسطینی ابراهیم طوقان، خالق کلمات این سرود شورانگیز است. محمد فلیفل لبنانی در سال ۱۹۳۴ موسیقی این سرود را ساخت و آن را تبدیل به یک سرود ملی واقعی کرد. این سرود تا دوران تشکیل حکومت خودگردان سرود ملی رسمی بود. امروزه سرود فدائی جایگزین رسمی این سرود است اما همچنان مردم فلسطین این سرود را سرود ملی خود می‌دانند.

نکته جالب این است که از سال ۲۰۰۳ این سرود به عنوان سرود ملی عراق انتخاب شد.

ترجمه:

میهن من، میهن من!

درخشش و زیبایی، :

سرافرازی و نیکی، در کوه و دشت توست!

زندگی و رستگاری، شادکامی و امید، در عشق به توست!

آیا روزی خواهد رسید که ببینم تو را در صلح و آسایش؟ و در رفاه و پیشرفت؟!

آیا خواهم دید تو را، در اوج آسمان‌ها، آنقدر که به ستارگان برسی؟!

میهن من، میهن من!

فرزندان تو خستگی‌ناپذیرند، آرمانشان یا استقلال توست ویا اینکه بمیرند و زنده نباشند!

ما شربت مرگ را خواهیم نوشید، اما هرگز برده دشمنان خود نخواهیم شد.

ما به یقین نمی‌خواهیم،

ذلت و خواری ابدی را و نه زندگی مالآمال از سیه‌روزی را ما چیزی را نمی‌خواهیم،

جز اینکه عظمت و شکوهمان را بازگردانیم میهن من، میهن من!

شمشیر و قلم نماد و مظهر ماست،

و نه نزاع و اختلافات! افتخار و پیمان ما،

و خدمتی که به انجام برسانیم ما را به تکاپو وامی‌دارد!

افتخار ما دلیلی شرافتمندانه است و پرچمی برافراشته ای که تو همه نیکی هستی!

بر بلندمرتبگی تو و چیرگی بر دشمنانت میهن من، میهن من!

 

ببینید | شکوه اهتزاز رنگ‌ها

برچسب ها:

Twitter
Telegram
Facebook
Email