دیده بان فلسطین

گُجَستِگان شماره 4

«گُجَستِگان؛ فلسطین، سپس اسرائیل» فصل نخست از «رادیو مضمون» است که توسط گروه پادکست‌هایِ همیشه در میان و روزنامه فرهیختگان تولید شده

 

باهم قسمت چهارم را بشنویم … .

برچسب ها:

Twitter
Telegram
Facebook
Email